Krautwëschdag
Wéi all Joer banne mir och dëst Joer de Wësch – eng aal Traditioun op Maria-Himmelfahrt, de 15. August. Feldfriichten, Gaardefriichten a Kraider ginn zu engem Strauss gebonnen, an der Mass geseent an duerno am Haus opgehaangen.

Wëllt dir e Wësch vun äis kréien? Da mellt iech bei äis, am beschten iwwer Mail (brennerei@hotmail.com). Dir kënnt de Wësch no der Mass zu Kielen mat weghuelen oder wann dir zu Kielen wunnt och vun äis heembruecht kréien.

Journée du Krautwësch
Comme chaque année, nous attachons cette année aussi les herbes dans un bouquet, le "Wësch" - une vieille tradition à l'Assomption, le 15 août. Les épinettes des champs, les épinettes de jardin et les crêtes sont rassemblées en un bouquet étroit, puis rassemblées dans la masse et accrochées à la maison le lendemain.

Vous voulez aussi recevoir un "Wësch" de notre part ? Dans ce cas, contactez-nous de préférence par e-mail (brennerei@hotmail.com). Vous pouvez venir le chercher à Kehlen après la cérémonie de bénédiction devant l'église ou, si vous habitez à Kehlen, nous pouvons aussi vous le livrer à domicile.

Krautwëschdag
As every year, we bind the "Wësch" - an old tradition on Assumption Day, August 15. Field spruces, garden spruces and cloaks are tied together in a tight bouquet and hung at the house.

Do you also want to get a Wësch from us? Then please contact us by mail (brennerei@hotmail.com). You can pick up the "Wësch" after the after the blessing ceremony in front of the church in Kehlen or if you live in Kehlen we can deliver it to your home.