Viz-Fest zu Kielen

 01.10.2023  11:30

Lieu : zu Kielen am Festzelt beim P&R (Keespelterstrooss)

Organisateur : Gaart an Heem Kielen-Ollem

11.30 Concert apéritif

Fir Mëtteg: 
Fierkel um Spiiss gebrode Gromperen a Geméis
Kaffi an Taart fir 28 €

15.00 Concert vun de Gehaansbléiser

de ganzen Dag:
Viz-Äppel an Äppelspezialitéiten - flësseg a gebak
fir den Honger a fir den Duuscht ass gesuergt

Umeldungen bis de 26.9.2023